Montaż szamba betonowego. Opis krok po kroku

Stawiając dom na terenie, na którym nie ma zapewnionego dostępu do sieci kanalizacyjnej, musisz zdecydować się na inny sposób gospodarowania nieczystościami. Najczęściej wybieraną metodą radzenia sobie ze ściekami jest montaż szamba betonowego. To doskonały wybór, gdyż szamba betonowe są wytrzymałe, trwałe i szczelne. Ich montaż wymaga jednak doświadczenia i użycia specjalistycznego sprzętu, gdyż są to duże i ciężkie zbiorniki.

Czym charakteryzują się szamba betonowe?

Gotowe zbiorniki na ścieki wykonane z betonu cieszą się dużą popularnością, ponieważ są wytrzymałe na obciążenia zewnętrzne, trwałe i szczelne. Dzięki temu wyeliminowane zostaje ryzyko, że do gruntu i wód gruntowych przedostaną się nieczystości mogące spowodować niebezpieczne skażenie. W Polsce najczęściej wybierane są zbiorniki jednokomorowe, ale w ofercie naszej firmy znajdują się także szamba betonowe dwukomorowe, a nawet trzykomorowe.

Zbiorniki jednokomorowe są konstrukcjami bezodpływowymi, więc co jakiś czas muszą być opróżniane przez firmę świadczącą usługi asenizacyjne. Składają się z jednej komory, która jest przykrywana płytą, kominka i włazu. Elementy te zapewniają łatwy dostęp do nieczystości, dzięki czemu można je sprawnie i szybko opróżniać. 

Zbiorniki dwukomorowe różnią się od jednokomorowych przede wszystkim tym, że mają dwie komory. Jedna z nich jest tzw. komorą przelewową, w której zatrzymywane są grube ścieki. Pozostałe nieczystości o płynnej konsystencji przelewają się z niej do drugiej komory, w której dzięki pracy odpowiednich bakterii są przetwarzane na wodę. Może ona być następnie rozprowadzona przy pomocy specjalistycznego systemu drenażu do rowu melioracyjnego albo bezpośrednio do gruntu. Zbiorniki trzykomorowe działają bardzo podobnie, ale dzięki trzeciej komorze woda jest jeszcze dokładniej oczyszczana.

Wszystkie betonowe zbiorniki na ścieki wykonane są z betonu najwyższej jakości. Jest to materiał niezwykle wytrzymały i odporny na procesy wypychania wody gruntowej, uszkodzenia mechaniczne oraz oddziaływanie substancji chemicznych. Szamba betonowe zapewniają całkowitą szczelność dzięki zastosowaniu do ich produkcji specjalnej mieszanki betonu oraz zabezpieczeniu ich wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni podwójną warstwą masy izolacyjnej.

Jak przebiega montaż szamba betonowego?


1. Wybór odpowiedniego zbiornika.
2. Wybór lokalizacji zbiornika na działce.
3. Wykonanie wykopu pod zbiornik – powinien być on o około 50 cm większy od zewnętrznych wymiarów zakupionego zbiornika.
4. Ustabilizowanie dna wykopu wypoziomowaną podsypką cementowo-piaskową.
5. Dostarczenie zbiornika na miejsce montażu.
6. Osadzenie zbiornika oraz wszystkich jego części w wykopie.
7. Zapewnienie rurom odprowadzającym ścieki odpowiedniego spadku (około 2-3%).
8. Podłączenie do zbiornika przewodów kanalizacyjnych.
9. Uszczelnienie wszystkich połączeń.
10. Zakopanie zbiornika.
11. Upewnienie się, że na powierzchnię wystaje końcówka komina z włazem betonowym albo stalowym.
12. Wyrównanie i wyprofilowanie gruntu na wysokość włazu.

Jeżeli na miejsce montażu szamba betonowego dostarczany jest kompletny zbiornik z zamontowaną uprzednio betonową płytą przykrywającą, to do jego zamontowania w wykopie konieczne będzie użycie dźwigu. Jeśli zbiornik zostanie dostarczony bez tej płyty, do jego montażu wystarczy ciężki samochód z urządzeniem samowyładowczym. W takim wypadku płyta będzie przymocowywana do zbiornika przy użyciu zaprawy już po osadzeniu go w wykopie.